Urbana regeneracija Dositejeve: određena cena kvadrata za razliku u veličini stana

Stanari Dositejeve koji u novoj zgradi imaju više kvadrata, razliku u neto površini novog i starog…