Ugovor „Merkuru’’ otvorio vrata novom tržištu

Na Kongresu u Iranu potpisan je ugovor o prodaji „Merkurovih“ kapaciteta u medicinskom turizmu sa vlasnikom…