IN MEMORIAM: Dr Grigorije Macan

Imao je samo osam godina kada je vihor Drugog svetskog rata, posle proterivanja iz Makedonije, njegovu…