Predavanje dr Mila Lompara

U trpezariji manastira Žiče profesor će održati predavanje posvećeno svetosavskoj tradiciji u srpskoj kulturi Iz manastira…

Predavanje „Sveti Sava i srpski kulturni obrazac“

Profesor dr Milo Lompar kao glavne činioce srpskog kulturnog obrasca izdvaja svetosavsku tradiciju, kosovski zavet, srpske…