Predavanje dr Ranka Rajovića

Organizator predavanja o NTC programu učenja (čiji ključni faktor je igra kao motivacija deteta za učenje)…