Prof. dr Miroslav Pavlović bio je ponos srpske škole matematike

Mnogi su matematičari iz celog sveta maštali da budu koautori sa njim u naučnim istraživanjima, pa…