Poziv mladima da prijave projekte regionalne saradnje u oblasti kulture

Pojedinci se mogu prijaviti za dobijanje projekta u vrednosti do 3.000 eura, a organizacije civilnog društva…