Predstavljanje monografije „Suvi Do“ Dušana Popovića

Monografiju koja se odnosi na štavički, deževski, sjenički i bjelopoljski srez pojedinaca od kojih su mnogi…