Dodatna edukacija kraljevačkih anesteziologa – uče od najboljih

Manjak anesteziologa je posebno primetan u manjim bolnicama, a u Službi za anesteziju i reanimaciju bolnice…