„Rio Tinto” – epizoda Baljevac

Englesko-australijska kompanija je 2006. u ibarskoj dolini dočekana s nadom da će preporoditi čitav kraj, ali…