Takmičenje „Uzmi račun i pobedi“ i za lokalne samouprave

Devet lokalnih samouprava biće nagrađene sa po 20.000 evra za opremanje i obnovu škola, bolnica, vrtića…