Objavljena rang lista kandidata za direktora „Direkcije“

Posle tri meseca od raspisivanja konkursa privodi se kraju procedura izbora direktora JP za uređivanje građevinskog…

Ko je na spisku kandidata za direktora „Direkcije“?

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća objavila je spisak kandidata koji ispunjavaju uslove…