Grad Kraljevo daje u zakup poljoprivredno zemljište

Zakup je na 15 godina, a ukupna površina državnog zemljišta koje se daje u zakup javnim…

Prodate Mataruška i Bogutovačka Banja!

Prodaja je obavljena javnim nadmetanjem, a početnu cenu od 216,5 miliona dinara za PD „Mataruška i…