Međunarodna konferencija o zaštiti voda i vodenih resursa u Vrnjačkoj Banji

Za Vrnjačku Banju jedna od posebno značajnih tema je zaštita površinskih i podzemnih voda u sistemu…