Sećanja na Jugoslaviju u Srbiji danas – prave činjenice i jugonostalgični sentimenti koje osećaju mladi

Kao „žal“ za mladošću i stvarna ili idealizovana sećanja, jugonostalgija uključuje manifestacije koje su uglavnom povezane…