Posmatračka misija Lokalnog fronta: „Odbranićemo glasove“

Značaj posmatrača je u tome što oni imaju prava koja nemaju birači, između ostalog, da u…