Negativni uticaji na mlade u svetu digitalnih tehnologija

Digitalno zdravlje podrazumeva, pre svega, digitalnu higijenu (postavljanje ograničenja na korišćenje telefona, odluku da, makar jednom…