Mladi i mediji – ko će kome ugoditi

Mladi bi voleli da u medijima vide spoj aktuelnih društvenih tema i njihove perspektive, “da nešto…