Ko je na spisku kandidata za direktora „Direkcije“?

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća objavila je spisak kandidata koji ispunjavaju uslove…