Pripreme za izgradnju kapele na Čemernu

Nakon što je nedavno gradu Kraljevu preneto pravo svojine nad parcelom na Čemernu, sada počinju organizacione…