Društvo psihologa traži ograničenja u reklamiranju kockarnica…

„Smatramo da bi bilo važno pokretanje inicijative za restrikcije u  reklamiranju kockarnica, zabranu otvaranja kockarnica blizu…