Ukupna preliminarna šteta i gubici posle poplava u Kraljevu procenjeni na 590 miliona dinara (VIDEO)

Šteta na infrastrulturi iznosi više od tri četvrtine procenjene štete, a Vlada Srbije odredila je uvećane…

Kako da prijavite štetu od poplava ili klizišta? (VIDEO)

Rok u Kraljevu je 7. jul, a prijavljuje se samo šteta na stambenim objektima u kojima…