Lokal koji ne uključuje mlade, ostaje bez njih

Krovna organizacija mladih Srbije sprovela je istraživanje čiji rezultati ukazuju na zabrinjavajući položaj mladih u lokalnim…