Raspisani konkursi za subvencije za samozapošljavanje, javne radove i stručnu praksu

Nacionalna služba za zapošljavanje i grad Kraljevo raspisali su javne pozive za tri mere subvencionisanog zapošljavanja…