Otvoreni konkursi za prijem u specijalne jedinice Vojske Srbije

Mogućnost prijavljivanja na konkurse imaju i kandidati koji nisu odslužili vojni rok sa oružjem, ali će…