Policija upozorava– opasne igre sa pirotehnikom

Osim što može doći do teških povreda, opekotina, razderotina, povreda lica, šaka, a u težim slučajevima…