Kraljevdanska beseda istoričara Dejana Ristića

Identitetsko u baštini Nemanjića – kazivanje direktora Muzeja žrtava genocida o državotvornosti, veri, kulturi, svetosavlju ili…