Jedanaesta godina izgradnje zgrade Zavoda za javno zdravlje

Završetak se najzad nazire… ali nazirao se i pre godinu dana. Kad zgrada najzad dobije sve…