Predlog izgleda novih tabli sa nazivima ulica

Na seoskom području nazivi ulica trebalo bi da budu napisani ćirilicom, a na gradskom području i…