Brzina reagovanja u prvih pet minuta katastrofe spasava živote

Evakuacija đaka i zaposlenih u OŠ „Olga Milutinović“ u Godačici bila je centralni događaj kojim je…