Osobe sa invaliditetom: problem – barijere i predrasude (VIDEO)

Iako se osobama sa invaliditetom u Srbiji posvećuje sve više pažnje, mnogi problemi sa kojima se…