Iznosi pomoći države za stambene objekte oštećene u julskom nevremenu

Za domaćinstva kojima su kuće oštećene u oluji predviđene su pomoći različitih iznosa koji zavise od…