Panik tasteri starijim osobama pružaju sigurnost u njihovim domovima

Usluga korišćenja panik tastera u Vrnjačkoj Banji primenjuje se od 1. novembra prošle godine za desetoro…