Radovi na revitalizaciji Centralnog parka u Vrnjačkoj Banji

Projekat podrazumeva kompletnu obnovu pejzažne hortikulture modernim formama biljaka koje su proizvedene po najvišim ekološkim i…