“Program lokalnog partnerstva” u Vrnjačkoj Banji

Najmanje 10 građana može da predloži projekat, a jedan od glavnih uslova je da su predlagači…