Još jedno zakasnelo upozorenje o aerozagađenju u Kraljevu

Zašto tek danas saznajemo da je tokom devet dana u februaru bila prekoračena koncentracija frakcije PM10 suspendovanih…

Vazduh u Kraljevu: zagađen, jako zagađen, zagađen…

I najnovije upozorenje o aerozagađenju u Kraljevu stiže sa zakašnjenjem Odsek za zaštitu životne sredine Odeljenja…

Kako da znamo kakav vazduh udišemo?

Zvaničnih podataka nema ili stižu sa zakašnjenjem, a kako ne bismo za nekoliko dana bili obavešteni…

Aerozagađenje u januaru: Borba za kiseonik

U prvoj polovini januara vazduh u Kraljevu je samo tri dana bio u granicama prihvatljivog, a…

Kraljevčani, skratite naporne aktivnosti na otvorenom!

Od 15  do 21. februara koncentracija suspendovanih PM10 čestica u vazduhu u Kraljevu je bila iznad…