U Kraljevu za 10 godina udvostručen broj Roma koji se školuju

Pripadnici romske populacije se i dalje svakodnevno susreću sa mnogim problemima, pa je Svetski dan Roma…