Za izbeglice i raseljene: pomoć za lečenje i pomoć za adaptaciju kuće

Kako izbeglice i raseljeni sa KiM (sa boravištem na području Kraljeva), mogu da ostvare pravo na…