Podrška porodici je podrška deci

Od ukupnog broja dece u Srbiji, koje je prema podacima iz 2020. godine bio skoro 1.2…