Posao ili zdravlje – (ne)stvarna dilema

Tek kada sam, teško bolestan, počeo da prikupljam „papire“ za penziju, shvatio sam da su me…