Vozilo Mobilnog informativnog centra MUP-a za bolju komunikaciju sa građanima

Koje sve usluge građanima mogu da budu pružene u specijalizovanom vozilu koje je opremljeno savremenom informatičkom…