Obratite pažnju, ove biljke i životinje je zabranjeno sakupljati!

Ministarstvo za životnu sredinu objavilo je naredbu kojom je tokom ove godine zabranjeno u komercijalne svrhe…