Boračke legitimacije za one kojima je priznat status borca

Pravo na legitimaciju imaju borci, ratni vojni invalidi i korisnici prava boračko-invalidske zaštite, a oni kojima…