Ko je sve predložen za kraljevdanska priznanja i nagrade?

Dobitnicima bi nagrade i priznanja (jedno je posthumo) za tekuću godinu trebalo da budu dodeljene na…

“Program lokalnog partnerstva” u Vrnjačkoj Banji

Najmanje 10 građana može da predloži projekat, a jedan od glavnih uslova je da su predlagači…