Haotičan izborni dan kao ishod lošeg izbornog procesa

Nakon zatvaranja biračkih mesta u 20 časova, u Srbiji je na 11% mesta bilo birača koji…