Za mlade koji žele da postanu preduzetnici

Biće odabrano 15 timova sa po dva člana koji će dobiti priliku za sticanje potrebnih znanja…

Obuka za mlade koji žele da postanu preduzetnici

Polaznici će imati priliku da steknu osnovna znanja koja su im neophodna da otpočnu sopstveni biznis,…