Zlatno slovo Dejana Vukićevića

„Za njegovo razumevanje bila je potrebna veća širina od ove vidljive“, samo je jedan od opisa…