Proširene kategorije osnovaca za besplatne udžbenike, ali će porodice sa više od troje dece ostati uskraćene za ranije pravo

Ministarstvo prosvete saopštilo je da za učenike osnovnih škola da će i ove godine biti obezbeđeni…