Izmene u planovima za Moravski koridor

Među nekoliko izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene deonice Pojate – Preljina autoputa E-761,…