MUP: Rok za predaju nelegalnog oružja 30. jun

Građani koji nisu u mogućnosti sami da odu do Policijske uprave mogu da kontaktiraju MUP telefonom …